reis-annuleringsverzekering.nl

“Zodat u zonder zorgen van uw welverdiende rust kunt genieten...”

Advertenties

Vakantiewoningen

Links

L.C.R. Samoon.nl

Vragen

Is speleologie een bijzondere sport waarvoor een toeslag moet worden betaald?
Ja, dit valt onder de gevaarlijke sporten.
Biedt een doorlopende particuliere reisverzekering standaard werelddekking?
Ja, een doorlopende particuliere reisverzekering biedt standaard werelddekking.
Wordt bij skispringen de uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit betaald?
Ja, indien dit meeverzekerd is.
Wordt de verzekeringsduur automatisch verlengd als je in het ziekenhuis ligt?
Ja, als je in het ziekenhuis ligt wordt de verzekeringsduur verlengd.
Binnen welke termijn moet een annuleringsverzekering worden afgesloten?
Een annuleringsverzekering moet binnen 7 dagen na het boeken worden afgesloten.
Vallen de landen IJsland, Turkije en Israël onder de europadekking?
Ja, hiervoor hoeft geen werelddekkingtoeslag te worden betaald.
Is het hebben van een herexamen een reden om een reis te annuleren?
Ja, dat valt onder de dekking.
Wat is de maximaal aanééngesloten geldigheidsduur van een doorlopende reisverzekering?
De maximale dekking heeft een duur van 180 aaneengesloten dagen.
Verzekerde breekt zijn reis af wegens overlijden van een stiefbroer. Welke kosten vergoedt de annuleringsverzekering?
Onder de dekking van de annuleringsverzekering worden de niet gebruikte vakantiedagen vergoed.
Wanneer de Doorlopende Particuliere Reisverzekering ook voor partner en/of kinderen is afgesloten, dan zijn de kinderen ook verzekerd wanneer zij alleen reizen?
Nee. De dekking geldt alleen indien de kinderen met de ouders reizen.
Als mijn zwager komt te overlijen, kan ik dan aanspraak maken op de dekking van mijn annuleringsverzekering?
Ja, een zwager is 2e graad en valt dus onder de dekking van de annuleringsverzekering.
Een verzekerde heeft in het buitenland 2 dagen in het ziekenhuis gelegen. Worden deze vakantiedagen vergoed op grond van de annuleringsverzekering?
Ja, op grond van de annuleringsverzekering worden de 2 niet-gebruikte vakantiedagen vergoed.
Voor hoeveel dagen kan de Globetrotter Reisverzekering maximaal worden afgesloten?
De globetrotterverzekering kan voor anderhalf jaar worden afgesloten, 18 maanden. Dit is ongeveer 550 dagen.
Drie vrienden boeken een reis en sluiten een annuleringsverzekering af. Eén van hen annuleert wegens een geldige reden.
De reissom van de andere twee wordt hoger. Vergoedt de reisverzekeraar deze verhoging?
Ja, de extra kosten worden door de reisverzekeraar vergoed.
Welke leeftijdsgrens geldt voor de annuleringsverzekering?
Er geldt geen leeftijdsgrens.